Godkjent Vakthold

Vi utfører vakthold!

Våre vektere kan leies inn til ditt arrangement for å sikrer at festen blir gjennomført på en trygg måte. Vi tilbyr ordensvakter og dørvakter som kan utføre legitimasjonskontroll og holde oversikt over antall gjester. Trenger du en beredskapsplan i tilfelle brann eller andre ulykker, kan vi hjelpe deg med å utarbeide dette.

Ta kontakt med oss for tilbud.